Home   Om verksamheten   Föreningen

Föreningen

Röda Stugan i Uppsala Ekonomisk Förening

Föräldraföreningen Röda Stugan är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmars intressen genom att driva föräldrakooperativ barnomsorgsverksamhet för barn till medlemmar i föreningen. Föreningens verksamhet har till syfte att bereda omsorg för medlemmars barn under former som överensstämmer med socialtjänstlagen och kommunens övergripande mål för barnomsorgen. Aktiv föräldramedverkan och strävan efter god sammanhållning mellan personal, barn och föräldrar utgör centrala inslag i föreningens verksamhet.

Styrelsen, som består av fyra föräldrar, driver arbetet med föreningen. Styrelsen sammanträder ca, 10 gånger per år, ofta tillsammans med förskolechefen. Varje år hålls föreningsstämma och extra föreningsstämma för alla medlemmar.

”Som förälder till två barn på Röda Stugan och ordförande i föreningen sedan tre år tillbaka tycker jag att det bästa med Röda Stugan är samspelet mellan barnen, personalen och föräldrarna. Med en liten föräldradriven förskola är det lätt att påverka, utveckla och få en inblick i verksamheten. Själva föreningen är stabil och vi har kommit långt i de arbeten som krävs för att driva verksamhet som denna. Jag upplever att Röda Stugan är mycket uppskattad från alla inblandade.”