Home   Om verksamheten

Om verksamheten

logo

Välkommen till Röda Stugans Förskola!

 

 

 

Här i det lilla röda huset på kullen med stor lummig trädgård finns plats för 19 barn som dagligen tas om hand av förskollärare och barnskötare om totalt 425%. Med så hög personaltäthet har vi möjlighet att variera barnens dagar i hög utsträckning och anpassa aktiviteterna efter barnens behov. Barnen umgås och leker i åldersblandad grupp 1-6 år, vilket vi anser ger barnen många fördelar såsom att träna sin empati och respekt, se sin egen utveckling i förhållande till andra barn och förfina sitt eget lärande genom att lära varandra. Vid aktiviteter delar vi ofta in oss i mindre grupper både i den fria leken samt de vuxenledda stunderna. Grupperna skiftar så att alla barn skall lära känna varandra och få en god relation.

Målsättningen för detta föräldrakooperativ är att ha en hög personaltäthet för trygga barn och att vistas utomhus så mycket det är möjligt. Det begränsade antalet barn gör det också lättare för personalen att lära känna varje individ och att barnen lär känna varandra oavsett ålder. Sång och musik, naturvetenskapliga experiment i kombination med utvecklande teman och grupprojekt ger barnen både glädje och kunskap. Det görs regelbundet utflykter och personalen planerar in roliga aktiviteter och återkommande inslag som både roar, utvecklar och undervisar barnen. Röda stugan har fyra inriktningar, språk, natur, musik samt social kompetens, som det går att läsa mer om på hemsidan. Dessa områden betraktar vi som vår spets, där basen är läroplansmålen. Efter sin vistelse hos oss skall alla barn ha erbjudits alla läroplansmål med lite extra inom våra inriktningar.

Föräldrar som valt att låta sina barn vara här om dagarna känner sig lugna och trygga och hämtar hem glada barn som blivit sedda, hörda och får utvecklas. Då det är ett föräldrakooperativ så är föräldrarna involverade i verksamheten och alla bidrar till verksamhetens praktiska skötsel. Föräldrar vid röda stugan har ansvar för städning tillsammans med en till arbetsuppgift vilka ganska fort blir rutin. Vi tillämpar inte föräldratjänstgöring och vi samarbetar med en extern leverantör av ekologisk och närodlad mat till våra barn för en hög matsäkerhet med näringsriktig mat. Samtliga föräldrar är med och fattar beslut om föreningen och med tanke på hur nöjda barn och föräldrar är här år efter år så är det ett tydligt betyg för hur väl denna förskola fungerar och vad kan vara viktigare än att ha trygga nöjda barn som får bra mat och blir omhändertagna av bästa tänkbara personal! Den professionella och pedagogiska planeringen och verksamheten sköts helt och hållet av den engagerade och kompetenta personalen. Mer information om föräldrainsatsen finns att läsa här på hemsidan.


Vill du att ditt barn ska få tillbringa sina dagar i en sammansvetsad barngrupp i blandade åldrar med hög personaltäthet och dessutom vistas mycket utomhus, då är det här en förskola för er!

Telefonnummer till Röda Stugan: 018-460910   (070-2619255).

Kalendarium VT 2018

 


Pedagogik

Så här arbetar vi. ______

Läs mer

Året runt

Årliga återkommande aktiviteter.

Läs mer

Trädgård

Mer om vår fantastiska trädgård.

Läs mer

Personal

Här är vi som jobbar med barnen.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss här. ______

Läs mer