Home   Om verksamheten   Föräldrar på Röda Stugan

Föräldrar på Röda Stugan

Föräldrainsatser 2018

Syftet med föräldrainsatser i ett föräldrakooperativ är att frigöra ekonomiska resurser till verksamheten. Alla förväntas bidra med arbete, men kostnaden att ha sina barn hos oss skall inte skilja nämnvärt från kommunal verksamhet.
Hos oss bidrar föräldrar med diverse praktiska göromål samt är arbetsgivare och huvudman med dit hörande ansvar. Den pedagogiska verksamheten sköts av den anställda och utbildade personalen.

2018 är följande sysslor utlagda på föräldrar:

Styrelsearbete
  • Ordföranderoll
  • Vice ordförande/personalchef
  • Kassör
  • Sekreterare
Inneansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Uteansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Kaninansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Biblioteksansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Fikaansvarig

I samband med förskolans större aktiviteter som lucia, sommarfest…

Inköpsansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Matansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Städansvarig

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Revisor

Kontinuerligt under året i dialog med kassör/styrelse

Valberedning

Inför höst- och vårstämma

It/hemsida

Kontinuerligt under året i dialog med personalen.

Marknadsföring

Kontinuerligt under året i dialog med personalen/styrelse

Uppvaktare

I samband med särskilda händelser

Alla föräldrar

Städ:

På ett rullande schema turas familjerna om att städa huset. Det blir ca 3 städveckor per termin. Vid inskolning skall alla medlemmar delta i en instruktionsgenomgång då särskilda krav ligger på en förskola jämfört med en städning i privat miljö. Detta gäller även om man avser ta in städhjälp, eftersom man ansvarar för ”sin” städning och instruktioner till städfirma.

Styrelsemedlemmar är befriade från en av ovanstående enligt önskemål.

Fixardag:

På fastslaget datum utförs större arbeten på en arbetshelg i september. En vuxen per barn/syskonpar förväntas delta. Då bygger vi, städar i hus och trädgård och ser över saker och ting. Ofta avslutar vi med ett trevligt samkväm.